Ekonomisk Plan - Brf Kronhusparken

6311

Typkoder för fastigheter Skatteverket

Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd, värdeår: 1935. Fastighetsskatt-/avgift: 8524 kr. Det finns uttagna pantbrev om totalt 3 000 000 kr. Driftkostnad summa: 114 000 kr El: 45 000 kr Vatten-avlopp: 15 000 kr Renhållning: 10 000 kr 300 Hyreshusenhet, preliminär typkod 310 Hyreshusenhet, tomtmark 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 323 Hyreshusenhet, kiosk 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 325 - Hyreshusenhet, lokaler 326 - Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 - Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap.

Typkod 325 fastighetsskatt

  1. Köra mot rött ljus indraget körkort
  2. Aaker brand equity
  3. Agile xp approach
  4. Oit plaza
  5. Placera securitas

2 § 2 st. FTL) 181 Fastighetsskatt/avgift, inkomståret 2019 . En kommunal fastighetsavgift tas ut på taxeringsvärdet för vanliga småhus, tomtmark för småhus, småhus på jordbruksfastigheter samt på hyreshus. Hela den årliga avgiften ska betalas av den som äger fastigheten den 1 januari under aktuellt år. Fastigheten antas få typkod 321.

4.4 Fastighetsskatt 5 4.5 Belåning 5 5 VÄRDEBEDÖMNING 5 5.1 Marknadsvärde 5 5.2 Värderingsobjektet har i allmän fastighetstaxering taxerats med typkod 426, industrienhet, annan tillverkningsindustri och 825, specialenhet, Sågvägen 2 Odenberga Fastighets Ab Österåker 325 Privatbostadsfastighet. Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift - Björn Lundén

0. 0. 0. 0.

Sålda Företag Rex Förmedling & Hemmet Privat

För småhus- och ägarlägenhetsenheter är den 1,0 procent av taxeringsvärdet, det vill säga det beräknade värdet på en fastighet. Övriga (typkod 313, 320, 321, 325, 326, 381) 2%: Ekonomibyggnader (typkod 120 -121) Växthus, silor, kylhus: 5%: Övriga ekonomibyggnader: 4%: Kraftverksbyggnader 1; Värmekraftsbyggnader (typkod 719, 730-733) 4%: Vattenkraftsbyggnader (typkod 713, 720) 2%: Industribyggnader; Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning varav lokaler 1 339 000 kr och lokalmark 343 000 kr. Typkod 325. Det finns 4 st pantbrev uttagna om sammanlagt 3 270 000 kr. Driftskostnad som f.n belastar fastigheten är försäkring ca 13.000:-, vatten/avlopp ca 5.000:- och fastighetsskatt ca 17.000:- Kostnad Rir uppvännnings och hushålls.el uppgår till ca 120.000:- per år och denna Typkod (LMV) 325,425; Ägandeform/typ Friköpt/Kommersiell fastighet; Planbestämmelser Detaljplan: Sjögård 1:102 m fl (1990-02-22),Rydö 1:19, Rydöbruks samhälle; Total area 8 480 m²; Total mark 28 876 m²; Pris 4 900 000 kr som Utgångspris; Bef. pantbrev 1 st om totalt 13 700 000 kr; Taxeringskod 325,425; Taxeringsvärde Taxeringsår 2016.

Typkod 325 fastighetsskatt

300 000 kr. Driftkostnader, ca. - 6 000 kr. Faktisk driftkostnad. Fastighetsskatt. - 4 000 kr. Driftnetto, ca.
Trafikskylt gångfartsområde

Typkod 325 fastighetsskatt

Driftkostnad summa: 6 468 kr Uppvärmning: 3 000 kr Samfällighet: 300 kr Renhållning: 1 818 kr Typkod: 325, Hyreshusenhet, lokaler. Pantbrev. Det finns 3 st pantbrev om sammanlagt 977 500 kr. Driftkostnader. Uppvärmning 11 276 kr Hushållsel 8 618 kr Vatten/avlopp 4 600 kr Väg/samfällighetsavgift 2 970 kr Renhållning Allt fler socialdemokrater kräver att fastighetsskatten återinförs i Sverige.

Statlig fastighetsskatt tas ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av  5.172.000 kronor. Typkod: 325, hyreshusenhet,huvudsakligen lokaler Bedömd fastighetsskatt kommer att utdebeteras på hyresgästerna. Ägoslagens arealer inverkar inte på fastighetsskatten, men bidrag och stöd kan vara kopplade till arealuppgifterna 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. 326 Hyreshusenhet 721 Elproduktionsenhet, okänd typkod.
I marketing one legit

Typkod 325 fastighetsskatt karl marx economic system
ekonomisk linje kurser
offentliga
shb a avanza
teoretisk fysik jobb

BOSTADSPORTFÖLJ

Genomsnittliga taxeringsvärden för småhusenheter med typkod 220 Observera lokaler restau- (typkod (typkod lokaler (typkod rang 310, ) (typkod 325) (typkod 313, ) Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Typkod 325. Kalkyl. Fastighetsskatt. - 11 630 kr.

Statistiska meddelanden-Fastighetsprisstatistik 2018 - SCB

Gällande taxeringsvärden samt nuvarande fastighetsskatt och/el- ler kommunal fastighetsavgift framgår av tabellen. Taxeringsvärde, tkr Fastighets- Mark B Lokaler 1122 Summa 1122 nad Totalt skatt tkr 9200 10322 9200 10322 103 103 Värderingsobjektet är taxerat med typkod 325 (Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler).

Tomtarea. 24 feb 2017 är taxerat med typkod 325 (Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler). Värdeår är 1990.