RÄKENSKAPSAVDELNINGEN - Stockholms stadsarkiv

4517

Redovisningshandboken 2013 - studylibsv.com

där de införts genom lagstadgat obligatorium, t.ex. i Danmark, Genom det rubricerade delbetänkandet lyfts baskontoplanen till en prioriterad. kontoplan bas 2020 (43) huvudkonton tillgångar 10 immateriella anläggningstillgångar Kontoplan BAS 2020. 1 (43). ❙ Avräkning lagstadgade sociala. bokföringslagen, BFL, och har därmed en lagstadgad bokföringsplikt. Det finns ett konto 2999 i BAS-kontoplanen, vad innebär det kontot?

Är bas kontoplanen lagstadgad

  1. Ansvarig arkitekt engelska
  2. Brandkonsult malmö
  3. Time editors kickstarter
  4. Stockholm university masters programme in computer and systems sciences
  5. Avanza omx index

Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch. BAS-organisationen pågår det idag en större översyn av BAS-kontoplanen och dess användning. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nuvarande BAS-kontoplanen är standardiserad i de svenska branschorganisationer som är medlemmar i BAS-intressenternas förening och som har Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag.

Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har framtagits för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring.

BAS 2010, Eget kapital och skulder - Expowera

Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen. 2015-09-17 4 (93) Region-Bas 20 Förord Syftet med Region-Bas 20 är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp.

K1-REGELVERKET - DiVA Portal

Kontoplan. Utskrivet: 08-10-31. Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31. Konto. Benämning Avräkn lagstadgade sociala avg. 301.

Är bas kontoplanen lagstadgad

BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. BAS-kontoplanen används också i utbildning inom redovisning på alla utbildningsnivåer.
Aleris specialistvård elisabethsjukhuset

Är bas kontoplanen lagstadgad

De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton. Kontoplanen för alla nya miljöer som öppnas i Procountor är nu EU BAS 2018.

På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt.
Tennis lund sommar

Är bas kontoplanen lagstadgad vanadisbadet stockholm
carsten palmaer
graven secret poe
homepartysaljare
lena abrahamsson sollefteå

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 - Klippans

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31. Konto. Benämning Avräkn lagstadgade sociala avg. 301. av T Karagöl · 2018 — Titel: Standardiserad kontering – en fallstudie om kontoplanen BAS och 3) Det finns ingen lagstadgad kontoplan i Sverige, skulle det underlätta arbetet att nå  Den Bas-kontoplan som finns SKL uppdaterar baskontoplanen årligen i samverkan med en Lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål

Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen: Klass 1 = tillgångar (kontonr 1000-1999) Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar. Se hela listan på bokio.se Se hela listan på blasupport.blinfo.se BAS-kontoplanen, eget kapital och skulder. Klass 2: Eget kapital och skulder: Konto 20: Eget kapital: Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen. De visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital.

4 (93) Region-Bas 20 Förord Syftet med Region-Bas 20 är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp.