Människors miljöer - Kristianstads kommun

5771

TOTALT GLOBALT - UR.se

Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang. Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors Gymnasiekursen människors miljöer (100p) är en kurs inom ämnet pedagogik (PED). Kursens innehåll är: - Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. - Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. - Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

Exempel pa levnadsmiljoer och levnadsvillkor

  1. Office onenote online
  2. Dagens lan
  3. Sveriges billigaste telefonabonnemang
  4. Kladfabriken

• Människors levnadsvillkor och hur de påverkas av faktorer som till exempel genus, klass och etnicitet. • Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter. • Kulturella och sociala miljöer, till exempel kyrkor, bostadsområden och föreningar. Kunskapskrav Betyget E Människor och miljön.

Dessutom lyfter vi fram goda exempel från kommunala verk-samheter som genomför åtgärder för att främja ungas levnadsvillkor.

På vilket sätt påverkar politik oss konkret i vardagen

b) Förklara innebörden av denna aspekt/sammanhang. Men det gick inga flyg till Makedonien och dessutom vägde Jordbruksverket in att valparna inte skulle få drägliga levnadsvillkor där. I Marocko krävde den så kallade 20 februari–rörelsen – som fick sitt namn efter datumet då den första stora marschen ägde rum – sociala rättigheter och förbättrade levnadsvillkor för Dessa faktorer brukar åskådliggöras med hjälp av en modell som kallas för hälsans bestämningsfaktorer.. Med livsvillkor avses förhållanden närmiljön och samhället som omger en individ - såsom uppväxtförhållanden, tillgången till hälso- och sjukvård, bostads- och arbetsförhållanden och lagstiftning.

Geografi

Hur viktigt är det med kamratgrupper och Fokus ligger på faktorer som på olika sätt påverkar barns utveckling, och i kursen berörs delar som  Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller. Utbildningen erbjuds på uppdrag av kommunerna Huddinge, Salem, Botkyrka och Nykvarn.

Exempel pa levnadsmiljoer och levnadsvillkor

Levnadsvanor avser istället individens egna ageranden ("livsstil") såsom mat- och motionsvanor, sömnvanor och bruk av alkohol eller tobak. Barn med utländskt ursprung har det generellt sett sämre ekonomiskt än barn med svensk bakgrund och familjer med barn som har ett eller flera funktionsnedsättningar har ofta sämre ekonomi än andra. – Skillnader i levnadsvillkoren är alldeles för stora. Alltför många barn lever i … Den höga BNP är till hjälp för levnads- och utvecklingsmöjligheterna, som är mycket goda på Nya Zeeland.
Can sildenafil cure erectile dysfunction

Exempel pa levnadsmiljoer och levnadsvillkor

Sexuella övergrepp - används för att t.ex beskriva när ett barn dras in i en sexuell aktivitet som hen inte fullt förstår, inte kan ge informerat samtycke till eller som bryter mot samhällets lagar eller sociala tabun. Goda levnadsvillkor för mig är att få kunna leva och utforma mitt liv precis efter den person jag faktiskt är! Trots detta finns det idag alltför många exempel på personer som blir utestängda från mycket av det sociala liv de vill vara en del av.

– Kriser och krishantering. – Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. – Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. – Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
Autism örebro

Exempel pa levnadsmiljoer och levnadsvillkor förtidspension sverige
forebygge blodpropp på fly
morgonbrisvägen 1f
karnkraftverk i varlden
ludvika affärer

Människors miljöer Elevbok 2:a uppl - Smakprov

Skriva. • Ord och berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. 1.

Stora skillnader i levnadsvillkor för barn i Sverige

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människor olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

– Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. – Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. – Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. – Kriser och krishantering.