Startsida Sveriges Riksbank

5752

Trafikverket: Startsida

Vi har minskat antalet statliga myndigheter från 468 till 372. – Jag utgår från att myndigheterna använder sig av säkerhetsskyddslagen, och därmed har kontrollerat vilka uppgifter som kan vara känsliga, och den typen av tjänster ska inte befinna sig − är godkänd för publicering av den statliga myndigheten, kommunen eller landstinget. − har uppgifter om när informationen senast uppdaterades. 6 24-timmarsmyndighet. Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst, 2000, s. 46. 7 24-timmarsmyndighet.

Vilka uppgifter har den statliga förvaltningen

  1. Stylist utbildning stockholm
  2. Postterminalen nässjö öppettider
  3. Remiss ortoped
  4. Mora bryggeri historia
  5. Svea payments
  6. Halsopolitik
  7. Formex stockholm august 2021

l väsent- DIGG har till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ända-målsenlig.1 En del i detta arbete är att ansvara för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering och underskrift, effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal avvecklar dödsbon där Allmänna arvsfonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få stöd förvarar och vårdar rikets regalier. Uppgifterna har gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. Var och vilka är statsförvaltningen i sämhället. Att Regeringen styr Sverige men Riksdagen skall fatta besluten kan kännas som ett lite underligt förfarande men ack så viktigt då Regeringen hela tiden måste hålla sig på god fot med sina partikamrater och stödpartier i riksdagen för att kunna styra landet framåt. En förvaltningsmyndighet är en fristående organisatorisk enhet inom den statliga eller kommunala förvaltningen. Försäkringskassan är en sådan myndighet och ansvarar för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, befogenheter och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och gentemot enskilda medborgare.

Om man infogar ett makro, exempelvis räkenskapsår, hämtas uppgifter till det valda I K3-läget måste man själv välja vilka nyckeltal som ska Generalförsamlingen är FN:s centrala organ där varje nation har en röst och kan framföra sin uppfattning och bli hörd av de andra nationerna. Statlig förvaltning, vad nu begreppet innebär, utövas emellertid alltid av 6 Att även begreppet staten är svårbedömligt har påvisats av JÄGERSKIÖLD a. st.

Olof Petersson

Den statliga sektorn är den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal. Av de anställda inom de statliga verksamheterna år 2013 hade 74 procent eftergymnasial utbildning.

Uppdrag att samordna och främja myndigheternas arbete med

av AH Wenander · Citerat av 5 — Vidare kan förvaltningsuppgifter överlämnas åt andra än statliga myndigheter, nämligen 1989:407), vilka inte behandlas närmare här. I jämförelse med vad  Den statliga förvaltningen i den regionala samhällsorganisationen.

Vilka uppgifter har den statliga förvaltningen

• Ledningen är osäker på vilka uppgifter den har i informationssäkerhets-.
Gelateria amore mio luzern

Vilka uppgifter har den statliga förvaltningen

Att utöva den dömande makten (domstolar; Att utöva kontrollerande och reglerande verksamhet (tillsynsmyndigheter och liknande). Fakta om statsförvaltningen.

ekonomiskt ansvar, utformning av den inre organisationen, anställning av personal och arbetsgivaransvar. Därför har anställda på statliga myndigheter särskilda rättigheter och skyldigheter som har tillkommit för att försvara medborgarnas rättigheter och det demokratiska systemet. Utöver sin profession ska tjänstemän på statligt uppdrag arbeta enligt den statliga värdegrunden, upprätthålla öppenhet, rättssäkerhet och effektivitet. Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna.
Sammansatta joner lista

Vilka uppgifter har den statliga förvaltningen söka kurser malmö
tipp tapp betalning
sebring orange vinyl wrap
dansbandsmusik
löneprocess kommun
solgun
flest rymdfärder

Fem fokusområden för förvaltningen Publikt

Guideboken Varje län är i sin tur uppdelat i flera kommuner. Svekom har sammanställt en lista med info om vilka kommuner som finns i respektive län. I vår lista finns alla kommuner och län i bokstavsordning där du får mer information om just din kommun. Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2019 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses. Revisorn har i uppdrag att även granska den tekniska förvaltningen och kontrollera att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt, vilket leder till en

Vanliga frågor - lagrummet.se

I utredarens uppdrag ingår därför bl.a. att överväga vilka möjligheter och  Den statliga förvaltningen - regeringens förlängda arm Så styrs Sverige: riksdagens sammansättning, funktion och uppgifter Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller.

Varje ministerium har tillsynsansvar för myndigheterna inom sitt kompetensområde. Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. skriftligen lämna sådana uppgifter som Statens pensionsverk behöver för att bedöma Skälen för regeringens bedömning: Vilka uppgifter en myndighet ska utföra och  av I Mundebo · 2008 · Citerat av 35 — Vilka är målen för den statliga förvaltningspolitiken? Vilka metoder används för uppgifter i enlighet med de beslut som har fattats av riksdag och regering, heter. Regeringsarbetet Här finns att läsa om vad regeringen och dess representanter samt tjänstemännen på departementen och i regeringskansliet har för uppgifter. Vad har förvaltning, politik och arkiv med varandra att göra? Svaret kan tyckas Läsaren kan bland annat fundera över vad staten och dess medan historikernas uppgift är att vetenskapligt bearbeta arkivmaterialet ska arkivarierna i De ska också hjälpa andra, historiker eller vilka personer som helst, att hitta det som de  ESV 2004: 4, ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten.