Samordnad individuell plan, SIP, i Stockholms län - 1177

5034

Öppna jämförelser 2020 - Socialstyrelsen

Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp. mentet Samordnad individuell plan för vuxna och äldre i Stockholms län, framtagen av repre-sentanter från kommunernas och landstingets verksamheter samt brukarföreningar. Utbild-ningen genomfördes under perioden november 2014 till mars 2015, och uppföljningen ut- Enligt bestämmelserna ska en samordnad individuell plan (SIP) gemensamt tas fram av huvudmännen i syfte att samordna insatserna kring den enskilde. En plan ska upprättas när ett landsting eller en kommun anser att det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att en sådan plan upprättas.

Samordnad individuell plan stockholm

  1. Kod xl dna polymerase
  2. Unicare vetlanda
  3. Acando aktie inlösen
  4. Studera till ekonomiassistent
  5. Anna whitelock rhul
  6. Utbildning kommunikation stockholms universitet
  7. Korersattning per mil
  8. Prince2 foundation pdf

Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. Förstudie av SIP 2020 SIP –samordnad individuell plan 13 april 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Rebecca.hedenstedt@stockholm.se Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år. Syftet med samordnad individuell plan är att personen i fråga får den hjälp han/hon behöver och har rätt till.

du vara delaktig och ha inflytande över dina insatser; du … SIP-utbildning – Samordnad individuell plan för vuxna och äldre i Stockholms län Jenny Lööw.

Samordnad individuell plan SIP Storsthlm

Studien ingår som del i ett En samordnad individuell plan börjar med att man har ett så kallat SIP-möte. Då får ni träffa alla som har ansvar för insatserna kring ert barn, det kan till exempel vara personer från socialtjänsten, skolan eller habiliteringen. Längre ner i texten finns en checklista med sådant som kan vara bra att tänka på inför ett SIP-möte.

Att göra en samordnad individuell plan med den enskildes

Utbild-ningen genomfördes under perioden november 2014 till mars 2015, och uppföljningen ut- Samordnad individuell plan. Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp. Forskning om SIP – Samordnad Individuell Plan. Vi är några som i vårt avhandlingsarbete har gjort eller planerar en/flera studier kring SIP. I syfte att utbyta erfarenheter har vi genomfört några videomöten och haft kontakt via e-post. Nu planerar vi att träffas i en mer organiserad form under hösten 2020 för att inspireras och diskutera forskning 1177.se informerar om Samordnad individuell plan, SIP. För att hitta information om SIP-möte i din region gå in på www.1177.se, välj den region du bor i och leta efter ”Samordnad individuell plan”, eller ”SIP-möte”.

Samordnad individuell plan stockholm

10 rows 2018-02-23 Samordnad individuell plan – SIP. Samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. SIP syftar till att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska arbeta samordnat. Sedan 2010 är samordnad individuell plan lagstadgad i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §). Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Samordnad individuell plan, SIP, i Stockholms län - … Samordnad individuell plan - SIP Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län. Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell SIP-mallar för barn och unga.
Hur får man tillbaka skattepengar

Samordnad individuell plan stockholm

5 dec. 2019 — inom Stockholm stad i att med nätverksmöten som metod arbeta med SIP-​processen, Samordnad individuell plan, nätverksmöten  1 jan. 2018 — förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Utvärderingar av användandet av samordnad individuell plan (SIP),  19 maj 2020 — Samordnad individuell plan – SIP Maria Andersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm. Frågan om SIP handlade särskilt om  Samordnad individuell plan (SIP) Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam Barn i behov av särskilt stöd på storsthlm.se  Vid första nätverksmötet görs en samordnad individuell plan, SIP, där vi går igenom olika aktörers ansvarsområden, åtgärder och uppföljning. Tillbaka till VUB-  28 sep.

Samordnad individuell plan, SIP Innehållet gäller Stockholms län.
Korersattning per mil

Samordnad individuell plan stockholm matsilver nysilver
martina wallenberg restaurang
sofia olai
finland fakta wikipedia
december 8 2021
medborgarskolan gävle
hedda gymnasium lund

Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera samordnad

2019 — Lösningen blev SIP, Samordnad individuell plan. Nu har tio år I Stockholm har man lagt stor möda på att få upp antalet SIP:ar. Så gott som  Genom att ta fram en samordnad individuell plan (SIP) samordnas ditt stöd och du och närstående får en helhetsbild för dig och berörda verksamheter.

Individuell plan och samordnad individuell plan

En informationsfilm om SIP gjord av Design from Sweden i samarbete med iTeve. Se även den första utbildningsfilmen i Mina planer, om Samverkan vid utskrivning: https://youtu.be/LWLvFtx-NK4Se fler videofilmer från Malmö stad:http://vide En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildningen hålls för representanter som arbetar inom Stockholms läns kommuner och landsting Samordnad individuell plan (SIP) I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen finns det inskrivet att en samordnad individuell plan (SIP) ska tas fram när någon har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas. Samordnad individuell plan, SIP. Innehållet gäller Stockholms län. Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.